Monthly Archives

maaliskuu 2022

The renovation of the Suomenlinna Church copper roof

By | Uncategorized

Suomenlinna Church was built in 1854 and is a historically significant Finnish building. Suomenlinna is on the Unesco world heritage list as a unique memorial of military architecture. The master tower of the church is the only one left from the five original dome towers. The key point in renewing the copper roof of the master tower was that it should resemble the old one by colour as much as possible. Sauli Saarinen, the foreman of Suomen Saneeraustalo, Wilhelm Helander, a professor at Helander-Leiviskä Architects, and Jaakko Penttilä, a project architect, in cooperation with the Finnish Heritage Agency, selected the one that most closely resembles the old roof from Nordic Copper. “The architects had a big role in this, the result was excellent, it doesn’t look painted and specially treated, but it looks real old copper. Aurubis patinated the copper brilliantly”, says Saarinen.

“The view of Suomenlinna Church in the Helsinki skyline is significant, that’s why the patination of the master tower was so important”, says project-architect Jaakko Penttilä and highlights the cooperation with the National Board of Antiquities. The new copper roof does not just resemble the old one, but was actually made from recycling the original copper. So the spirit of the old copper roof continues into the future. Sauli Saarinen says that copper is excellent roof material: “It is very easy to handle, it is almost eternal and it won’t ever rust, the copper retains its value even as a scrap metal”. This is surely the reason why the success of patinated copper as a roof material increases all the time, “in the last three years it is almost the only material we have used”, says Sauli Saarinen.

Visit NordicCopper.com

Suomenlinnan kirkko sai “uusvanhan” katon

By | Uncategorized @fi

Suomenlinnan kirkko on rakennettu vuonna 1854 ja on historiallisesti merkittävä suomalainen rakennus. Suomenlinna kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Kirkon nykyinen päätorni on ainoa jäljellä oleva kirkon viidestä alkuperäisestä kupolitornista. Päätornin kuparikaton uusimisessa oli ehdottoman tärkeää, että se muistuttaa mahdollisimman paljon vanhaa kattoa värisävyltään. Suomen Saneeraustalon työnjohtaja Sauli Saarinen, Arkkitehtitoimisto Helander-Leiviskän professori Wilhelm Helander sekä projektiarkkitehti Jaakko Penttilä valitsivat yhteistyössä Museoviraston kanssa Nordic Copperin mallikappaleista sen, joka muistuttaa eniten vanhaa kattoa. Sauli Saarinen: “Arkkitehdit olivat tässä suuressa roolissa, lopputulos on erinomainen, ei maalatun ja käsitellyn näköinen, vaan todella aidon näköinen. Kuparin patinointi onnistui Aurubiksen toimesta loistavasti”. “Suomenlinnan kirkon merkitys Helsingin kaupunkikuvaan on merkittävä. Tästä syystä päätornin patinointi oli erityisen tärkeä seikka”, kertoo projektiarkkitehti Jaakko Penttilä ja kiittelee samalla yhteistyötä Museoviraston kanssa. Kupari ei myöskään pelkästään muistuttanut vanhaa kattoa, vaan vanhan katon kuparimateriaali myös kierrätettiin uutta kattoa varten. Näin vanhan kirkon henki jatkuu myös tulevaisuudessa ja ympäristöasiat huomioitiin parhaalla mahdollisella tavalla. Saarisen mukaan kupari on muutenkin erinomainen materiaali kattoihin: “Sitä on helppo työstää, se on ikuinen eikä ruostu ikinä. Sen lisäksi kupari säilyttää arvonsa jopa varsinaisen käyttötarkoituksensa jälkeen”. Varmasti tästä syystä kuparin suosio kattomateriaalina kasvaa koko ajan. Saarinen kertoo, että Suomen Saneeraustalo Oy:n kohteista viimeisen kolmen vuoden aikana patinoitua kuparia on käytetty myös mm. Suomi-talossa, Lönnrotinkatu 5, ja toimistotalossa, Siltasaarenkatu 12.

Lisätietoja:

Aurubis Finland (Nordic Copper)
Ari Lammikko
a.lammikko@aurubis.com
040 829 7307

Suomen saneeraustalo
Sauli Saarinen
sauli.saarinen@saneeraustalo.fi
040 729 0957