Frågor och svar – Allt du behöver veta om Nordic Copper

FINGERAVTRYCK OCH RENGÖRING

Fett, olja och fingeravtryck kan avlägsnas med hjälp av lågalkaliska rengöringsmedel, eller till och med aceton. Rengöringen bör ske så snabbt som möjligt efter att ytan fått fläckar. Rengöringsmedel med slipeffekt såsom ammoniak eller klorider bör inte användas.

Olika putsmedel för metaller kan användas för lätt oxiderade ytor. En 5 % citronsyralösning är ett miljö- och användarvänligt alternativ.

Nordic Copper-fasader bör endast rengöras med kallt vatten utan tillsatser. Fönsterbleck kan rengöras regelbundet med en fuktig trasa (omkring var fjärde vecka) för att avlägsna fågelspillning eller andra fläckar. Damm och löv kan avlägsnas från fasadelement med en vattenslang eller högtryckstvätt (med lågt tryck) en gång om året. Vi rekommenderar inte att använda kemiska rengöringsmedel eftersom de kan orsaka skada på kopparytan och den valda ytbehandlingen (missfärgning, skiftningar, mörkare färgnyanser). Vid fönstertvätt bör man försäkra sig om att kemiska medel inte kommer i kontakt med fönsternischer, fönsterbleck eller överstycken, och områdena bör torkas av med en trasa efteråt. Vid fönstertvätt kan det även uppstå fingeravtryck på fönsterkarmar, fönsternischer och fönsterbleck av koppar vilket kan leda till märkbara och bestående förändringar i ytbehandlingen som inte går att avlägsna fullständigt.

YTSKYDD?

Klara ytskydd bevarar den naturliga ytfinishen. En klar beläggning kan vara alltifrån ett enkelt vax till mer avancerade akryllack. Valet beror på omständigheterna.

Specialbeläggningar: Finns som matta och glansiga, med fingeravtrycksskydd och graffitiskydd. Ytbeläggningar ger kopparn/kopparlegeringen ett permanent skydd mot de naturliga färgförändringarna. En kopparyta med beläggning kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och vatten.

Ytbeläggningar används huvudsakligen inomhus.

Specialvax ger ett naturligt och tillfälligt ytskydd. Vax är inte beständigt och tillför mer än bara skydd mot fingeravtryck. Vax saktar ned ytans oxidering, och behandlingen kan upprepas i likhet med vaxning av naturliga trägolv.

Vax kan användas både inomhus och utomhus. Vax stoppar inte kopparytans naturliga utveckling som ett lack gör, utan snarare saktar ned processen. Vaxning av kopparytor är en beprövad och pålitlig metod.

FÖREBYGGA FLÄCKAR?

Man bör vara försiktig vid användning av koppar ovanför eller nära murbruk, cement, marmor, sten eller annat poröst material. Vattenavrinning från kopparytor kan orsaka blåaktiga fläckar på dessa material. För att undvika sådana fläckar rekommenderas följande åtgärder: användning av längre överhäng, avledning av rinnande vatten från andra material med hjälp av lutning och rännor samt installation av droppkanter.

På byggarbetsplatser bör ingen fräsning eller beskärning av alkaliska material (granit, betong, sten m.m.) ske i närheten av Nordic Copper-fasaden.

Dammet som bildas kan lägga sig på kopparytan och leda till markanta oxideringsmärken.

SVETSNING OCH LÖDNING?

Alla Nordic Copper-material kan svetsas och lödas.

Den mekaniska styrkan måste kontrolleras och anpassas efter respektive tillämpning och en korrekt svetsningsteknik måste användas (TIG, MIG och WIG).

HANTERING AV LASERSKYDDSFILM OCH SKYDDSFILM

Vid användning av specialfilm (laserskyddsfilm) i samband med ytterligare bearbetning av Nordic Copper-produkter måste man säkerställa att filmen inte blir kvar på ytan längre än 14 dagar.

Om instruktionerna inte följs kan det leda till problem med limrester och oxideringsfläckar på ytan.

När bearbetningen av en fasad är slutförd ska skyddsfilmen om möjligt genast avlägsnas från kopparytan.

En fasad med skyddsfilm som utsätts för starkt solljus, regn eller kyla leder till att Nordic Copper-produkten oxiderar, vilket oftast inte kan återställas utan att försämra produktens utseende.

BLIR KOPPAR FORTFARANDE GRÖN MED TIDEN?

Koppar utvecklar än idag en grön färg, men det tar längre tid än för 50 år sedan. Det beror på renare luft och mindre miljöpåverkan. Det tar minst 75–90 år innan ett koppartak i centrala Europa blir helt grönt. En fasad behöver ännu längre tid – ibland över 100 år beroende på väderförhållanden.

ÄR KOPPAR ÅTERVINNINGSBAR?

Ja, koppar är 100 % återvinningsbar och kan återvinnas gång på gång utan att den förlorar några kvalitativa egenskaper.

LASERBEARBETNING, STANSNING, BESKÄRNING, PRÄGLING, KANTNING?

Generellt kan alla Nordic Copper-produkter bearbetas med dessa metoder.

Laserbearbetning är endast möjlig i begränsad utsträckning på patinerade ytor som Nordic Green och Nordic Blue. Oxiderade ytor som Nordic Brown, Nordic Brown Light och Nordic Brass Weathered kan laserbearbetas.

Alla Nordic Copper-produkter kan kantas, beskäras, stansas och präglas.

KAN JAG INSTALLERA KOPPAR MED ALUMINIUM OCH ALUMINIUMFÖNSTER?

Metaller klassificeras efter hur ädla de är. När olikartade metaller kommer i kontakt med varandra i närvaro av syre och fukt korroderas den mindre ädla metallen av den ädlare metallen. Koppar är en av de ädlaste metallerna och bör separeras från andra mindre ädla metaller. Målning, bindning eller försegling med icke absorberande material ger ett effektivt skydd mot bimetallkorrosion.

Nyligen genomförda undersökningar visar att kopparhaltigt vatten orsakar lätt korrosion av anodiserat rent aluminium (ett oxidskikt på 20 μm) men påverkar endast det dekorativa utseendet och inte dess funktion. Direktkontakt mellan dessa två metaller utan ovannämnda ytbehandling bör dock undvikas.

Idag tillhandahålls aluminiumdelar oftast med färgade ytbeläggningar (bandlackering, pulverlackering, anodisering m.m.). Sådana behandlade delar kan utan problem kombineras med koppardelar. Lätt korrosion kan då endast ske vid aluminiumdelarnas oskyddade kanter under ogynnsamma förhållanden. Med tanke på det stora antalet projekt med kopparfasader världen över rekommenderar vi att aluminiumdelar som kommer i kontakt med koppas ska pulverlackeras.

HUR AVLÄGSNAR MAN GRAFFITI?

Skydd mot graffiti är ett känsligt ämne särskilt när det gäller byggnader på allmänna platser. Generellt sett är det möjligt att försegla kopparytor med en anti-graffitibeläggning. Det innebär dock att kopparn förlorar sin naturliga yta och därmed även en del av sina fördelar och särskilda egenskaper. Beläggningen förhindrar nämligen kopparytans naturliga utveckling. Som alternativ till en traditionell anti-graffitibeläggning finns flera rengöringsalternativ (t.ex. isblästring) och innovativa rengöringsprodukter som varsamt tar bort graffiti från kopparytan. För koppar finns också alternativet att rengöra ytan med slipning och sedan låta den oxidera naturligt så att kopparns naturliga yta kommer fram på nytt med tiden.

FÖRVARING AV NORDIC COPPER?

Band, plåt och profiler av koppar måste förvaras inomhus under torra förhållanden, en konstant temperatur och låg luftfuktighet. Ytorna måste skyddas mot repor som kan orsakas av damm, sand o.d. Direktkontakt med alkaliskt damm från t.ex. utjämningsverktyg, betong, betongsågar, murbruk m.m. bör undvikas, eftersom det kan leda till oxidering. Kopparmaterial med skyddsfilm bör även skyddas mot direkt solljus eftersom värmen och UV-strålarna kan leda till att skyddsfilmen åldras snabbare och försämrar dess vidhäftningsförmåga.

INSTALLATION OCH SKYDDSFILM?

Skyddsfilmen bör avlägsnas från materialet så snabbt som möjligt under installationen. Bomullshandskar rekommenderas för att undvika att handavtryck, svett och andra orenheter hamnar på kopparytan. Om gummihandskar används bör dessa först kontrolleras på en provbit för slitage och för att se om de lämnar några spår av material på kopparytan. Under installationen måste händerna hållas fria från olja.

VAD ÄR EN KOPPARLEGERING?

När man blandar metaller skapas nya material med olika egenskaper som kallas för legeringar. Koppar kan legeras med många metaller.

Här följer de viktigaste legeringsgrupperna och deras huvudkomponent:

 • Koppar–zink: mässing
 • Koppar–tenn: brons
 • Koppar–aluminium
 • Högst 5 % koppar med andra ämnen: låglegerade kopparmaterial
 • Koppar–nickel
 • Koppar–nickel–zink: nysilver
 • Koppar–tenn–zink: kanonmetall

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ NÄR MAN BEARBETAR NORDIC COPPER?

Vid arbete med koppar kan man använda samma metallbearbetningsverktyg som används i rörmokeri och plåtteknik för aluminium och zink. För patinerade ytor bör verktyget tejpas innan användning för att undvika flisor och repor. Patinerade ytor är mycket känsliga och ska hanteras med största försiktighet. Lätt flisning kan ske i verkspatineringen på partier som är vikta. Det innebär dock inte att metallen är defekt eller har funktionella brister.

NATURLIGA FÖRÄNDRINGAR I NORDIC COPPER-PRODUKTER?

De naturliga förändringarna som sker i alla Nordic Copper-produkter är projektberoende.

Yttre miljöfaktorer (luftföroreningar, luftfuktighet, värme, UV-strålning, omgivande produktionsanläggningar och byggarbetsplatser, närhet till hav och sjöar) kan leda till att de kemiska förändringarna i Nordic Copper-produkterna sker snabbare och intensivare.

Hur den naturliga förändringen i Nordic Copper-produkterna utvecklas kan visas med hjälp av äldre originalprodukter. Det är dock ingen garanti att en liknande utveckling sker i alla projekt.

Även en legering med aluminium och brons (Nordic Royal) kan utvecklas och bli mörk och ojämn på grund av ovannämnda yttre miljöfaktorer.

Varje fasadsida genomgår olika grader av förändring beroende på riktning, vilket resulterar i olika färgnyanser.

Slipade Nordic Décor-produkter oxiderar vanligtvis snabbare, vilket resulterar i ett förändrat utseende i form av en mörk, och beroende på slipmönstret, ojämn yta.

VAD ÄR ARKITEKTONISK BRONS?

Termen “arkitektonisk brons” är ett icke-tekniskt namn som fortfarande används för materialet CuZn40Mn2Fe1. Det är en specialmässing, dvs. en legering av koppar och zink och andra element. Brons är den tekniska termen för legeringar av koppar och tenn.

Benämningen “arkitektonisk brons” för ett mässingsmaterial orsakar ofta mer förvirring än klarhet.

I Nordic Copper-sortimentet kan arkitektonisk brons till utseendet jämföras med vår verksbehandlade CuZn15-legering Nordic Brass Weathered.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN VERKSBEHANDLAD NORDIC BRASS WEATHERED OCH DEN HANDSLIPADE NORDIC BRASS?

Nordic Brass Weathered – verksbehandlad

 • Den är folierad.
 • Den kan vikas helt med folie.
 • Levereras i form av plåt eller rulle.
 • Plåtarna kan fås upp till 6 m långa och 1 m breda.
 • Lägre priser.
 • Materialet är helt färdigtillverkat och behöver inte bearbetas eller behandlas per plåt.
 • Vid behov finns materialet som lagervara i Tyskland för snabb leverans inom 24 timmar.
 • Nordic Décor-slipningen kan anpassas och appliceras efter behandling.
 • Nordic Décor-produkterna kan anpassas på fabriken enligt JIT i samband med mötet med arkitekterna.

Nordic Brass – handslipad

 • Den är inte folierad.
 • Den är mycket dyr och har en lång tillverkningstid.
 • Fler transporter, individuell tillverkning.
 • Finns inte som lagervara utan tillverkas individuellt.
 • Plåtlängden är vanligtvis begränsad till högst 3,2 m.
 • Den tillverkas inte i en och samma tillverkningsprocess, utan som individuella plåtar. Det kan innebära varierande kostnader beroende på behandling.

Slipning och installation av enskilda stycken av mässing kräver mycket mer arbete och kan inte jämföras med verksbehandlad mässing. Dessutom utvecklas ytan på samma sätt i båda produkterna, nämligen att den blir mörkare.

Handslipad mässing medför kostsamt merarbete och längre tillverknings- och leveranstider. För att undvika det föreslår vi att man väljer den verksbehandlade mässingen i kombination med en Nordic Décor-yta (t.ex. peg cut 990). Alla beslut fattas direkt på mötet på fabriken.

Materialet levereras folierat. Det kan fås färdigskuret i plåtar vid begäran. Produkten finns i lager, vilket möjliggör en snabb tillgång under byggprocessen. Det innebär tydliga och anpassade flöden för produktion och leveranser samt en kostnadsoptimerad och skräddarsydd lösning.

HUR BRANDSÄKER ÄR KOPPAR?

Koppar i fast form tillhör brandklass A1 – obrännbar. Den kan därför installeras i alla tänkbara tillämpningar, till och med i höghus, utan några begränsningar.

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ SPANSKGRÖNA OCH PATINA?

Termen spanskgröna används tyvärr ofta på ett felaktigt sätt. Spanskgröna är ett vattenlösligt kopparacetat (salt) som uppstår när ättiksyra kommer i kontakt med koppar, och den förväxlas ofta med patina på grund av sin färg. På grund av sin vattenlöslighet har spanskgrönan inte den skyddande funktionen som en patina har, och den uppstår inte naturligt på byggnader på grund av frånvaron av ättiksyra.

Den välkända gröna färgen på kopparelement på tak och väggar uppstår endast som ett resultat av oxidering (ej vattenlöslig koppar(I)oxid) och ska inte förväxlas med spanskgröna.