Koppar var en av de första metallerna som människan använde och är ett av våra äldsta byggnadsmaterial med unika kännetecken och egenskaper.
Gamla traditioner

Koppar var en av de första metallerna som människan använde och är ett av våra äldsta byggnadsmaterial med en osedvanligt lång livstid – som påvisats under hundratals år.

Formgivning i koppar

Moderna arkitekter har använt koppar som en allsidig beklädnad för att uttrycka byggnadsform och behålla materiell kontinuitet.

Naturlig skönhet

Koppar är ett vackert, slitstarkt och tidlöst material med unika egenskaper och prestandafördelar. Den finns tillgänglig i ett stort antal färgnyanser och ytstrukturer.

PlatsMoscow, Russia
År1796, finalized 2005
MaterialNordic Green
FormgivareMatvey Kasakov, Mikhail Posohin
PlatsHamburg, Germany
År2015
MaterialNordic Royal
FormgivareTrapez Architektur
PlatsHelsinki, Finland
År2011
MaterialNordic Green
FormgivareLPR-architects Ltd
Kopparns egenart
Lång livstid

Koppar är ett vackert, slitstarkt och tidlöst material med unika egenskaper och prestandafördelar. Det finns idag koppartak som är omkring 350 år gamla.

Formbarhet

Koppar kan enkelt formas mekaniskt eller för hand, på plats eller i en verkstad, för att anpassas till i stort sett alla tredimensionella former, inklusive komplexa kurvor och detaljer.

Oxidering och patinering

När kopparytan exponeras för väder och vind påbörjas en naturlig process som är beroende av lokala väderförhållanden, ytans riktning och lutning.

PlatsLinköping, Sweden
År1408–1420, restored 1967
MaterialOriginally Standard Copper
FormgivareHelgo Zettervall, Carl Hårleman
PlatsMelbourne, Australia
År2017
MaterialNordic Brass
FormgivareArchitects GroupGSA
PlatsLondon, UK
År2017
MaterialNordic Bronze
FormgivareDow Jones Architects
Kopparns miljöprofil
Oumbärlig för allt liv

Koppar är ett naturligt förekommande ämne i vår omgivning. Den finns i jordskorpan, havet, sjöar och floder, i form av små spårelement eller stora malmfyndigheter.

Återvunnet råmaterial

Alla våra arkitektoniska kopparprodukter tillverkas av 100 % återvunnet råmaterial. Möjligheten att återvinna koppar upprepade gånger utan att den förlorar någon av sina egenskaper är en viktig hållbarhetsaspekt.

Miljöaspekter

Efterfrågan på koppar i Europa idag täcks till cirka 50 % av återvunnet material. Det finns beräkningar på att omkring 65 % av all bruten koppar genom tiderna fortfarande används i någon form idag, och det är tack vare upprepad återvinning.

PlatsSvalbard, Norway
År2006
MaterialNordic Standard
FormgivareJarmund Vigsnæs arkitekter

Koppar är 100 % återvinningsbar, vilket gör den till ett utmärkt byggnadsmaterial för en hållbar värld.

Koppar kan återvinnas upprepade gånger utan att den förlorar sina kvalitativa egenskaper.

Upptäck
Nordic Copper

Förutom de verkspatinerade kopparprodukterna Nordic Blue, Nordic Green och Nordic Turquoise inkluderar Aurubis sortiment även obehandlad Nordic Standard och verksoxiderad Nordic Brown som erbjuder ljusare eller mörkare nyanser av brunt beroende på oxidskiktets tjocklek. Aurubis kopparlegeringar består av Nordic Brass – nu även som verksbehandlad variant – Nordic Bronze och den innovativa Nordic Royal med en varaktig gyllene färgton. Nordic Décor erbjuder ett brett urval av mekaniska ytbehandlingar som lämpar sig särskilt bra för inredning.