Koppar var en av de första metallerna som människan använde och är ett av våra äldsta byggnadsmaterial med unika kännetecken och egenskaper.
Gamla traditioner

Koppar var en av de första metallerna som människan använde och är ett av våra äldsta byggnadsmaterial med en osedvanligt lång livstid – som påvisats under hundratals år.

Formgivning i koppar

Moderna arkitekter har använt koppar som en allsidig beklädnad för att uttrycka byggnadsform och behålla materiell kontinuitet.

Naturlig skönhet

Koppar är ett vackert, slitstarkt och tidlöst material med unika egenskaper och prestandafördelar. Den finns tillgänglig i ett stort antal färgnyanser och ytstrukturer.

Plats Moscow, Russia
År 1796, finalized 2005
Material Nordic Green
Formgivare Matvey Kasakov, Mikhail Posohin
Plats Hamburg, Germany
År 2015
Material Nordic Royal
Formgivare Trapez Architektur
Plats Helsinki, Finland
År 2011
Material Nordic Green
Formgivare LPR-architects Ltd
Kopparns egenart
Lång livstid

Koppar är ett vackert, slitstarkt och tidlöst material med unika egenskaper och prestandafördelar. Det finns idag koppartak som är omkring 350 år gamla.

Formbarhet

Koppar kan enkelt formas mekaniskt eller för hand, på plats eller i en verkstad, för att anpassas till i stort sett alla tredimensionella former, inklusive komplexa kurvor och detaljer.

Oxidering och patinering

När kopparytan exponeras för väder och vind påbörjas en naturlig process som är beroende av lokala väderförhållanden, ytans riktning och lutning.

Plats Linköping, Sweden
År 1408–1420, restored 1967
Material Originally Standard Copper
Formgivare Helgo Zettervall, Carl Hårleman
Plats Melbourne, Australia
År 2017
Material Nordic Brass
Formgivare Architects GroupGSA
Plats London, UK
År 2017
Material Nordic Bronze
Formgivare Dow Jones Architects
Kopparns miljöprofil
Oumbärlig för allt liv

Koppar är ett naturligt förekommande ämne i vår omgivning. Den finns i jordskorpan, havet, sjöar och floder, i form av små spårelement eller stora malmfyndigheter.

Återvunnet råmaterial

Alla våra arkitektoniska kopparprodukter tillverkas av 100 % återvunnet råmaterial. Möjligheten att återvinna koppar upprepade gånger utan att den förlorar någon av sina egenskaper är en viktig hållbarhetsaspekt.

Miljöaspekter

Efterfrågan på koppar i Europa idag täcks till cirka 50 % av återvunnet material. Det finns beräkningar på att omkring 65 % av all bruten koppar genom tiderna fortfarande används i någon form idag, och det är tack vare upprepad återvinning.

Plats Svalbard, Norway
År 2006
Material Nordic Standard
Formgivare Jarmund Vigsnæs arkitekter

Koppar är 100 % återvinningsbar, vilket gör den till ett utmärkt byggnadsmaterial för en hållbar värld.

Koppar kan återvinnas upprepade gånger utan att den förlorar sina kvalitativa egenskaper.

Upptäck
Nordic Copper

Förutom de verkspatinerade kopparprodukterna Nordic Blue, Nordic Green och Nordic Turquoise inkluderar Aurubis sortiment även obehandlad Nordic Standard och verksoxiderad Nordic Brown som erbjuder ljusare eller mörkare nyanser av brunt beroende på oxidskiktets tjocklek. Aurubis kopparlegeringar består av Nordic Brass – nu även som verksbehandlad variant – Nordic Bronze och den innovativa Nordic Royal med en varaktig gyllene färgton. Nordic Décor erbjuder ett brett urval av mekaniska ytbehandlingar som lämpar sig särskilt bra för inredning.